Welkom bij

Hoogervorst Strafadvocatuur

Hoogervorst Strafadvocatuur behandelt grote (internationale) strafzaken, maar komt ook op voor de belangen van cliënten met een ogenschijnlijk overzichtelijk probleem. Kleine problemen in het strafrecht bestaan niet. Het kantoor staat verdachten bij in elke fase van het strafproces en bij elke rechtbank en elk gerechtshof in Nederland. In voorkomend geval wordt ook in het buitenland rechtshulp verleend. Daarbij kan worden gedacht aan bijstand op het Caribisch deel van het Koninkrijk en België.

Het kantoor verleent rechtsbijstand en geeft advies aan particulieren en ondernemingen, zowel op betalende als op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Indien u vragen heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen. Uiteraard is vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Advocaat

Mr. N.F. Hoogervorst

Na haar opleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht met het strafrecht als specialisatie en een stageperiode bij Spong Advocaten, is Nienke Hoogervorst enige tijd werkzaam geweest binnen de advocatuur op Curaçao. In 2005 bemachtigde zij, na een selectieprocedure van honderden kandidaten, de titel De Nieuwe Moszkowicz. Vervolgens is zij 6 jaar lang werkzaam geweest bij Moszkowicz Advocaten te Amsterdam waar zij zich specialiseerde in het strafrecht en het jeugd(straf)recht. Legio complexe en spraakmakende strafzaken heeft zij zelfstandig behandeld. Daarnaast verleende zij samen met mr. A. Moszkowicz rechtsbijstand in onder meer de megazaken Holleeder, Hells Angels (Acroniem) en Wilders.

Zij heeft geleerd om strafzaken van gevarieerde aard te behandelen. Duidelijk zal zijn dat de verdediging in de zaak Wilders een andere aanpak vereist dan de verdediging in de zaak Holleeder. In 2011 startte zij haar eigen kantoor en breidde zij haar (straf)praktijk verder uit. In 2017 ging zij de samenwerking opnieuw aan met mr. Moszkowicz.

In strafzaken is het bepalen van de strategie vanaf de eerste minuut van levensbelang. Mr. Hoogervorst is gewend om gecompliceerde en omvangrijke strafzaken in snel tempo eigen te maken. Zij weet direct de vinger op de zere plek te leggen en vanaf het begin de cliënt van juiste adviezen te voorzien.

Mr. Hoogervorst verleent niet alleen rechtsbijstand aan volwassenen, maar ook aan minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit. Zij behandelt eveneens civiele uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Naast het commune strafrecht behandelt mr. Hoogervorst ontnemingszaken, uitlevering en overlevering, als ook WOTS- en WETS-zaken. Daarnaast behandelt mr. Hoogervorst kwesties die betrekking hebben op het gevangeniswezen, zoals overplaatsingen, bezwaar- en beroepschriften en klachten. Mr. Hoogervorst geeft ook regelmatig cursussen aan advocaten en juristen via de Sdu. 

Mr. Hoogervorst heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: strafrecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Samenwerking

Mr. A. Moszkowicz

Hoogervorst Strafadvocatuur werkt in voorkomend geval en op verzoek van de cliënt samen met Abraham (Bram) Moszkowicz. Mr. Moszkowicz is 27 jaar lang werkzaam geweest in de advocatuur. In die hoedanigheid heeft hij duizenden strafzaken behandeld, waarvan er veel tot de verbeelding spreken.

Hoewel mr. Moszkowicz zijn toga aan de wilgen heeft moeten hangen, gebruikt hij zijn jarenlange ervaring van formaat, diepgaand inzicht en kennis middels het geven van juridische adviezen. Als geen ander weet hij ingewikkelde zaken tot de kern terug te brengen en te vertalen naar een doorwrocht en gedegen advies. Zijn ervaring in de rechtszaal gedurende 27 jaar hebben hem een onschatbare kennis verschaft.

Naast het duiden van het recht op televisie, geeft mr. Moszkowicz ook lezingen over het recht door het hele land. Tot slot heeft mr. Moszkowicz diverse boeken geschreven die allen met goede kritieken zijn ontvangen en een helder inzicht geven in de juridische wereld.

  • Liever rechtop sterven dan op je knieën leven (biografie)
  • Onkruid (essay)
  • Maffiamaat (roman)

Tarieven

Hoogervorst Strafadvocatuur staat cliënten bij op betalende basis, maar in voorkomend geval op basis van door de overheid gefinancierde bijstand. Op die manier kan iedereen – ook zonder de benodigde financiële middelen – worden voorzien van kundige rechtsbijstand. De overeengekomen wijze van declareren wordt schriftelijk aan u bevestigd. Vooraf wordt zoveel als mogelijk een inschatting van de kosten gegeven, teneinde mogelijke verrassingen te voorkomen. De hieronder vermelde mogelijkheden (een en ander afhankelijk van uw specifieke situatie) gelden enkel voor de bijstand geleverd door mr. Hoogervorst.

U kunt contact opnemen indien u bijstand wenst van het kantoor. U wordt dan nader geïnformeerd over de voorwaarden van rechtsbijstand.

Een overzichtelijke mogelijkheid is betaling op basis van een uurtarief. De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. Het verschuldigd honorarium zal worden vastgesteld aan de hand van het aantal aan de zaak te besteden, dan wel reeds bestede, uren, vermenigvuldigd met dat uurtarief.

Een andere mogelijkheid is het voldoen van een vast bedrag, gebaseerd op de geschatte werkzaamheden.

Wanneer er sprake is van detentie of wanneer het inkomen ligt onder de inkomens- en vermogensnormen die door de Minister van Justitie in het kader van de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kan er worden opgetreden op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand.

Zoekt u juridische bijstand?
sl

Naarderweg 16, 1217 GL Hilversum

 © Hoogervorst Strafadvocatuur      © beeld Suitable Images